Визија

Создавање на еднакви можности за индивидуален развој и напредок во знаењата и талентот на учениците од сите етнички заедници – училиште во кое ќе владее инспиративна клима за почитување на разликите и чекорење кон иднината.